Riktlinjer för forumet

Här hittar du riktlinjerna för hur forumet ska användas och hur en ska bete sig i forumet. Det är viktigt att du läser igenom dessa innan du börjar skriva i forumet då det innehåller viktig information.

Organisering

I den här kategorin så diskuterar vi hur vi kan organisera oss internt för att underlätta arbetet att uppnå en rättvis och hållbar värld. Under den här kategorin och dess underkategorier passar det bra att posta om till exempel:

Aktioner

Under den här kategorin diskuterar vi allt som har att göra med aktioner. Det lämpar sig att posta och prata om saker som:

Kultur

I den här kategorin så diskuterar vi hur vi kan använda oss av kultur för att förändra samhället mot den vision som vi har för framtiden.

Strategier & taktiker

Under den här kategorin så diskuterar vi strategier och taktiker för att uppnå den värld som vi vill se. Det är inte orimligt att saker som även finns under andra kategorier, som aktioner och kampanjande, kommer att komma upp i diskutioner under denna kategori då det är just strategier och taktiker för att uppnå den värld vi vill se. När saker som detta kommer upp uppmanas diskussion att handla om just strategiska och taktiska delar av detta och inte detaljer i att planera till exempel en aktion. Posta om detaljer i de andra kategorierna istället.

Kommunikation

Under den här kategorin så diskuterar vi frågor som rör hur vi når ut med våra budskap via olika former av medier. Här passar det att skriva om, och diskuterar, frågor som:

Kampanjande

I den här kategorin så diskuterar vi kampanjande i en bredare bemärkelse. Saker som lämpar sig att diskutera i denna kategori är till exempel:

Events

Under den här kategorin kan vi diskutera allt som rör events, från stora till små saker vi fixar.Här passar det att diskutera: