English section below

Det här är en schysst plats för öppen diskussion

Behandla diskussionerna i det här forumet med samma respekt som en offentlig park. Vi är också en delad allmän resurs – en plats att dela erfarenheter, kunskap och intressen genom kontinuerliga samtal.
Detta är inte hårda och fasta regler, utan snarare riktlinjer för att hjälpa vårt medmänskliga omdöme av vår gemenskap och att hålla det till en lätt och schysst plats för öppen diskussion.

Utveckla diskussionen/samtalet

Hjälp till att göra detta till en grym plats för diskussion genom att alltid sträva efter att utveckla diskussionen eller samtalet på något sätt, hur litet detta sätt än är. Om du är osäker på att din post bidrar till stamalet, tänk över vad du vill säga ett varv till innan du postar.
Diskussionsämnena här är viktiga för oss, och det är viktigt att du agerar som att de är viktiga för dig också. Var respektfull mot ämnena och personerna som diskuterar dem, även om du inte håller med om allt som sägs.
Ett sätt att utveckla diskussionerna och samtalen är att hitta de som redan är igång. Spendera lite tid med att klicka runt i kategorier och ämnen innan du börjar svarar eller starta dina egna, så finns det en större chans att du hittar andra personer och ämnen som delar det du vill prata om.

Var trevlig, även när du inte håller med

Du kommer kanske vilja svara på något som du inte håller med om, vilket såklart är okej. Men kom ihåg att alltid kritisera idéer och inte personer, och när du gör det – var konstruktiv. Undvik:

 • Att kolla folk vi namn
 • Attackera folk personligen
 • Svara på tonen i en post istället för dess innehåll
 • Impulsiva motsägelser
  Svara istället med resonabla motargument som utvecklar samtalet.

Ditt deltagande räknas

Varje diskussion och samtal som vi har här sätter tonen för nya personer som hittar hit. Hjälp till att influera gemenskapen för framtiden genom att välja att delta i diskussionerna som gör detta forum till en plats som folk vill vara på – och undvik de som inte gör det.
Discourse erbjuder verktyg som gör det lättare för gemenskapen att kollektivt identifiera de bästa, och de värsta, bidragen: bokmärken, gillningar, flaggande, svar, redigering och så vidare. Använd dessa verktyg för att förbättra din egen upplevelse, och alla andras.

Lämna gemenskapen bättre än du hittade den.

Om du ser ett problem, flagga det

Moderatorer har speciella förfogande: de är ansvariga för forumet, men det är du också. Med din hjälp kan moderatorerna be gemenskapens facilitarorer, inte bara städare eller polis.
När du ser dåligt beteende i forumet, svara inte. Det sporrar beteendet eftersom du uppmärksammar det, samtidigt som det dränerar din energi och tid – flagga istället problemet. Om tillräckligt många flaggar problemet så kommer det att hanteras, automatiskt eller genom att moderatorerna kliver in.
För att upprätthålla gemenskapen så har moderatorerna rätt att ta bort innehåll och användare, när som och av olika anledningar. Moderatorer förhandsgranskar inte nya poster, och moderatorerna och operatörerna tar inte heller ansvar för innehållet som postas inom vår gemenskap.

Va alltid schysst

Inget skadar ett bra samtal som att vara taskig:

 • Var schyst. Posta ingenting som en annan vanlig person kan uppleva som offensivt, kränkande, nedvärderande eller någon form av hat.
 • Håll det snyggt. Posta inget som är oanständig eller sexualiserande
 • Respektera varandra. Trakassera inte och var inte taskig mot någon, imitera ingen och dela ingens privata information.
 • Respektera forumet. Posta inget spam eller på något annat sätt sådant som är vandaliserande av forumet.

Detta är inte konkreta termer med precisa definitioner – undvik att det ens verkar som att det är något av dessa saker. Om du är osäker, fråga dig själv hur det skulle kännas om din post var med på framsidan av New York Times.
Detta är ett publikt forum, och sökmotorer leder till dessa diskussioner. Håll språk, länkar och bilder säkra för familjer och vänner.

Håll det rent

Lägg lite energi på att lägga saker på sin rätta plats, så kan vi spendera mer tid på att diskutera och mindre på att städa upp. Så:

 • Starta inte en diskussion i fel kategori
 • Posta inte samma sak i flera trådar
 • Posta inte innehållslösa svar
 • Ändra inte en diskussion i ett ämne genom att styra det åt ett annat håll mitt i
 • Signera inte dina poster, varje post har din profil med sig.
 • Istället för att posta ”+1” eller ”håller med”, använd gilla-knappen. Istället för att dra ämnet åt ett annat håll, använd funktionen Svara som relaterat ämne.

Drivet av er

Det här forumet är drivet av alla oss tillsammans i forumet. Om du har frågor, idéer eller tankar om hur saker borde gå till här, starta en ny diskussion i kategorin för utveckling av forumet så pratar vi! Om det är något akut som inte kan hanteras genom ett meta ämne eller genom flaggning, kontakta oss direkt.

Användarvilkor

Ja, laggrejer är tråkigt, men vi måste skydda oss själva – och i förlängningen, dig och din data – mot ovänligt folk. Vi har användarvillkor som beskriver dina (och vårt) beteende och rättigheter relaterat till innehåll, integritet och lagar. För att använda denna tjänst måste du gå med på att följa våra användarvillkor.


English Section

This is a Civilized Place for Public Discussion

Please treat this discussion forum with the same respect you would a public park. We, too, are a shared community resource — a place to share skills, knowledge and interests through ongoing conversation.

These are not hard and fast rules, merely guidelines to aid the human judgment of our community and keep this a clean and well-lighted place for civilized public discourse.

Improve the Discussion

Help us make this a great place for discussion by always working to improve the discussion in some way, however small. If you are not sure your post adds to the conversation, think over what you want to say and try again later.

The topics discussed here matter to us, and we want you to act as if they matter to you, too. Be respectful of the topics and the people discussing them, even if you disagree with some of what is being said.

One way to improve the discussion is by discovering ones that are already happening. Spend time browsing the topics here before replying or starting your own, and you’ll have a better chance of meeting others who share your interests.

Be Agreeable, Even When You Disagree

You may wish to respond to something by disagreeing with it. That’s fine. But remember to criticize ideas, not people. Please avoid:

 • Name-calling
 • Ad hominem attacks
 • Responding to a post’s tone instead of its actual content
 • Knee-jerk contradiction

Instead, provide reasoned counter-arguments that improve the conversation.

Your Participation Counts

The conversations we have here set the tone for every new arrival. Help us influence the future of this community by choosing to engage in discussions that make this forum an interesting place to be — and avoiding those that do not.

Discourse provides tools that enable the community to collectively identify the best (and worst) contributions: bookmarks, likes, flags, replies, edits, and so forth. Use these tools to improve your own experience, and everyone else’s, too.

Let’s leave our community better than we found it.

If You See a Problem, Flag It

Moderators have special authority; they are responsible for this forum. But so are you. With your help, moderators can be community facilitators, not just janitors or police.

When you see bad behavior, don’t reply. It encourages the bad behavior by acknowledging it, consumes your energy, and wastes everyone’s time. Just flag it. If enough flags accrue, action will be taken, either automatically or by moderator intervention.

In order to maintain our community, moderators reserve the right to remove any content and any user account for any reason at any time. Moderators do not preview new posts; the moderators and site operators take no responsibility for any content posted by the community.

Always Be Civil

Nothing sabotages a healthy conversation like rudeness:

 • Be civil. Don’t post anything that a reasonable person would consider offensive, abusive, or hate speech.
 • Keep it clean. Don’t post anything obscene or sexually explicit.
 • Respect each other. Don’t harass or grief anyone, impersonate people, or expose their private information.
 • Respect our forum. Don’t post spam or otherwise vandalize the forum.

These are not concrete terms with precise definitions — avoid even the appearance of any of these things. If you’re unsure, ask yourself how you would feel if your post was featured on the front page of the New York Times.

This is a public forum, and search engines index these discussions. Keep the language, links, and images safe for family and friends.

Keep It Tidy

Make the effort to put things in the right place, so that we can spend more time discussing and less cleaning up. So:

 • Don’t start a topic in the wrong category.
 • Don’t cross-post the same thing in multiple topics.
 • Don’t post no-content replies.
 • Don’t divert a topic by changing it midstream.
 • Don’t sign your posts — every post has your profile information attached to it.

Rather than posting “+1” or “Agreed”, use the Like button. Rather than taking an existing topic in a radically different direction, use Reply as a Linked Topic.

Powered by You

This site is operated by your friendly local staff and you, the community. If you have any further questions about how things should work here, open a new topic in the site feedback category and let’s discuss! If there’s a critical or urgent issue that can’t be handled by a meta topic or flag, contact us via the staff page.

Terms of Service

Yes, legalese is boring, but we must protect ourselves – and by extension, you and your data – against unfriendly folks. We have a Terms of Service describing your (and our) behavior and rights related to content, privacy, and laws. To use this service, you must agree to abide by our TOS.