Moderatorer och Admins

Det finns flera moderatorer och administratörer av forumet. Många av de som har dessa roller har varit med sedan den tidiga lanseringen av forumet. Men fler kan också bli delade dessa roller! När du använder forumet, allt från att skriva, till gilla och flagga saker, kommer du att kunna bli tilldelad högre och högre trust-level vilket till slut gör att du kan bli en moderator. Vi bygger forumet och gemenskapen ihop, och när vi gör det blir vi fler och fler som tar ansvar för det.

Insamling av data och hantering

När du använder dig av forumet så hanteras och sparas data om dig, vilket sker både om du har ett konto eller inte. Det handlar om cookies, server loggar och andra metoder för att samla in data om sidor du besöker och när. Det används för att optimera forumet, diagnostisera och debug tekniska problem samt försvara forumet från missanvändning och attacker. Men också för att föra statisk om forumet, som popularitet.

Den information som samlas in säljs eller ges inte vidare till andra parter.

Du kan läsa mer om vad för typ av data som samlas in, varför och hur den behandlas här: https://meta.discourse.org/privacy

Själva forumet ligger på server hos Digital Ocean. Hur information samlas in och behandlas av Digital Ocean kan du läsa mer om här: https://www.digitalocean.com/legal/privacy/

Genom att använda sidan ger du ditt medgivande till detta.


Moderators and Admins

There are several moderators and administrators of the forum. Many of whom have had these roles since the early release of the forum. But more can also be assigned these roles! When you use the forum, from writing, to liking and flagging things, you can be granted higher and higher trust levels, which eventually will make you a moderator. We build the forum and community together, and when we do it more and more of us becomes responsible for it.

Gathering and handling data

When you use the forum, data about you is collected and handled, which happens if you have an account or not. It is cookies, sever logs and other methods for collecting data about pages you visit and when. It is used for optimizing the forum, diagnosing and debugging technical issues as well as defending the forum from missuse and attacks. But also for statistics of the forum, like popularity.

The information that is collected is not sold or given to other actors.
You can read more about what type of data that is collected, why and how it is used here: https://meta.discourse.org/privacy

The forum is hosted on a server at Digital Ocean. How information is collected and handled by Digital Ocean, you can read here: https://www.digitalocean.com/legal/privacy/

By using the site, you give your consent for this.