English section below

Följande villkor styr alla användning av webbsidan verkstan.org och allt dess innehåll, tjänster och produkter tillgängliga på eller genom webbsidan, inkluderat, men inte begränsat till, verkstan.org Forum Mjukvara, verkstan.org Support Forums och verkstan.org:s Hosting Service (”hosting”), (sammantaget, webbsidan). Webbsidan är ägd av och drivs av Digitala Mötesplatsen för Sociala Rörelser (”Mötesplatsen för Sociala Rörelser"). Webbsidan erbjuds som föremål för ditt godkännande utan modifiering av något av villkoren häri och alla andra driftregler, policys (inkluderat, utan begräsning, verkstan.org:s integritets policy och gemenskapsriktlinjer) och procedurer som kan publiceras med jämna mellanrum här på sidan av Mötesplatsen för Sociala Rörelser (sammantaget, ”överenskommelsen”).

Vänligen, läs denna överenskommelse noggrant innan tillgång eller användande av Webbplatsen. Genom tillgång eller användning av någon del av webbsidan binder du dig till villkoren i denna överenskommelse. Om du inte samtycker med villkoren i denna överenskommelse, kan du inte få tillgång till Webbplatsen, eller använda dig av någon av dess tjänster. Om villkoren anses som ett erbjudande av Mötesplatsen för Sociala Rörelser, så är godkännande begränsat till endast dessa villkor. Webbsidan är bara tillgänglig för personer som är över 13 år gamla.

1. Ditt konto på verkstan.org

Om du skapar ett konto på Webbsidan är du ansvarig för att upprätthålla säkerheten av ditt konto och du är själv ansvarig för all aktivitet som sker under kontot. Du måste genast meddela Mötesplatsen för Sociala Rörelser vid förekomst av otillåten användning av ditt konto eller annat brott mot säkerheten. Mötesplatsen för Sociala Rörelser är inte ansvarig för något agerande eller försummelse orsakat av dig, inkluderat all form av skada orsakat genom sådant beteende eller försummelse.

2. Ansvar för bidragare

Om du postar material på Webbsidan, postar länkar på Webbsidan, eller på annat sätt (eller tillåter tredje part att göra) material tillgängligt på något sätt på Webbsidan (något sådant material ”Innehåll”, är du helt och hållet ansvarig för innehållet av, eller någon skada från, det Innehållet. Detta är fallet oavsett om Innehållet i fråga utgör text, grafik, en ljudfil, eller mjukvara för datorer. Genom att göra Innehållet tillgängligt representerar du och garanterar att:

 • nedladdningen, kopieringen eller användningen av Innehållet inte strider mot ägande rättigheter, inkluderat men inte begränsat till, upphovsrätt, patent, varumärke eller handelshemliga rättigheter, av någon tredje part;
 • om din arbetsgivare har immateriella rättigheter till det du skapar, har du antingen (i) fått rätt från din arbetsgivare att posta eller göra Innehållet tillgängligt, inkluderat men inte begränsat till någon form av mjukvara, eller (ii) säkerställt ett avstående från din arbetsgivare till all rätt i eller till Innehållet;
 • du har helt och hållet följt någon tredje parts licens relaterat till Innehållet, och har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att framgångsrikt vidarebefordrat några villkor till slut användare;
 • innehållet innehåller inte eller installerar några virus, maskar eller skadliga program, trojanska hästar eller annat skadligt eller förstörande innehåll;
 • innehållet är inte spam, är inte maskin- eller slumpmässigt-genererat, och innehåller ingen oetisk eller icke-önskvärd reklam med syfte att flytta trafik till tredjepartssidor eller lyfta sökmotorers ranking av tredjepartssidor, eller att vidarebefordra olagliga handlingar (som nätfiske) eller vilseleda mottagare om materialets ursprung (så som spoofing);
 • att Innehållet inte är pornografiskt, inte innehåller hot eller uppmanar till våld, och inte bryter mot integritet eller publiceringsrättigheter av någon tredje part;
 • att ditt innehåll inte blir marknadsfört genom ovälkomna elektroniska meddelande så som spam länkar på nyhetsgrupper, maillistor, bloggar eller webbsidor, och liknande oombedda marknadsförenings metoder;
 • ditt innehåll benämns inte på ett sätt som missvisar dina läsare till att tro att du är en annan person eller företag;
 • och du har, i det fall Innehållet inkluderar datakod, korrekt kategoriserat och/eller beskrivit typen, ändamålet, användning och effekterna av materialet, oavsett om Mötesplatsen för Sociala Rörelser begär så eller annars.

3. Användrinnehållslicens

Användares bidrag är licenserat med Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License. Utan några begränsningar till dessa representationer eller garantier har Mötesplatsen för Sociala Rörelser rätten (men inte skyldigheten) att, i Mötesplatsen för Sociala Rörelsers egna godtycke, (i) neka eller ta bort något innehållet som, i Mötesplatsen för Sociala Rörelsers rimliga åsikt, motstrider någon av Mötesplatsen för Sociala Rörelserpolciy eller är på något sätt skadligt eller stötande, eller (ii) avsluta eller neka tillgång till och användande av Webbsidan till någon individ eller entitet av någon anledning, i Mötesplatsen för Sociala Rörelsers rimliga åsikt. Mötesplatsen för Sociala Rörelser har ingen skyldighet att tillhandahålla återbetalning av några summor som tidigare betalts.

4. Betalning och förnyelse

Allmänna villkor

Valfria betaltjänster eller uppgraderingar kan vara tillgängliga på Webbsidan. Vid användande av en valfri betaltjänst eller uppgradering, godkänner du att betala Mötesplatsen för Sociala Rörelser den månatliga eller årliga prenumerations kostanden som anges. Betalningar kommer att genomföras på en förbetalningsbasis från dagen som du startar användandet av tjänsten eller uppgraderingen och kommer att täcka användningen av den tjänsten eller uppgraderingen för en månatlig eller årlig prenumerationsperiod som angett. Dessa kostnader är inte återbetalningsbara.

Automatisk förnyelse

Om du inte meddelar Mötesplatsen för Sociala Rörelser innan slutet av den tillämpliga prenumerationstiden att du vill avsluta en tjänst eller uppgradering, kommer din prenumeration automatiskt att förnyas och du godkänner då oss att inhämta den då tillämpningsbara årliga eller månatliga prenumerationsavgiften (och några skatter) genom att använda något kreditkort eller annan betalmekanism som vi har sparat om dig. Prenumerationer kan avslutas när som helst.

5. Tjänster

Webbhotell, supporttjänster

Alternativt Webbhotell eller supporttjänster kan tillhandhållas av Mötesplatsen för Sociala Rörelser under villkoren för varje sådan tjänst. Genom att anmäla dig för ett Webbhotell/Support eller Supporttjänstkonto, godkänner du att följa dessa villkor.

6. Ansvar för besökare av Webbsidan

Mötesplatsen för Sociala Rörelser har inte granskat, och kan inte granska, allt material, inkluderat mjukvara för datorer, som postas på Webbsidan, och kan därför inte hållas ansvariga för materialets innehållet, användning eller effekter. Genom att administrera Webbsidan, företräder inte Mötesplatsen för Sociala Rörelser eller antyder att de står bakom materialet som postas där, eller att de tror att sådant material är korrekt, användningsbart eller icke-skadligt. Du är ansvarig för att vidtaga nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och dina datorsystem från virus, maskar, trojanska hästar eller annat skadligt eller förstörande innehåll. Webbsidan kan ha innehåll som är kränkande, oanständigt eller på andra sätt stötande, så väl som ha innehåll som är tekniskt inkorrekt, typografiska misstag, och andra fel. Webbsidan kan också innehålla material som strider mot integritets och publicitetsrättigheter, eller som bryter mot immateriella rättigheter eller andra proprietära rättigheter av tredje part eller nedladdning, kopiering eller användande av det som står under ytterligare villkor, som anges eller inte. Mötesplatsen för Sociala Rörelser friskriver sig från allt ansvar gällande skador som kommer genom användandet av besökare på Webbsidan, eller genom nedladdningen av postat innehåll av dessa besökare.

7. Innehåll postat på andra webbsidor

Vi har inte granskat, och kan inte granska, allt material, inkluderat mjukvara för datorer, som tillgängliggörs genom webbsidor som länkas på verkstan.org, och som länkar till verkstan.org. Mötesplatsen för Sociala Rörelser har inte någon kontroll över dessa icke- verkstan.org webbsidor, och är inte ansvarig för dess innehåll eller dess användande. Genom att länka till icke- verkstan.org webbsidor representerar inte Mötesplatsen för Sociala Rörelser eller antyder att de står bakom sådana webbsidor. Du är ansvarig för att vidtaga nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och dina datorsystem från virus, maskar, trojanska hästar eller annat skadligt eller förstörande innehåll. Mötesplatsen för Sociala Rörelser friskriver sig från allt ansvar gällande skador som kommer genom ditt användande av icke-verkstan.org webbsidor.

8. Upphovsrättsintrång och DMCA Policy

När Mötesplatsen för Sociala Rörelser ber andra att respektera dess immateriella rättigheter, respekterar det andras immateriella rättigheter. Om du tror att material som finns på eller länks till på verkstan.org violates strider mot upphovsrätten, och om denna webbsida finns i USA, uppmanas du att meddela Mötesplatsen för Sociala Rörelser i linje med Mötesplatsen för Sociala Rörelsers Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) Policy. Mötesplatsen för Sociala Rörelser kommer svara på alla sådana meddelanden, inkluderat som det kräver eller är lämplig genom att ta bort det material som gör intrång på upphovsrätten, eller ta bort länkarna till det material som gör intrång på upphovsrätten. Mötesplatsen för Sociala Rörelser kommer avsluta besökarens tillgång och användning av Webbsidan om, under lämpliga omständigheter, besökaren bedöms återkommande göra intrång på upphovsrätten eller immateriella rättigheter av Mötesplatsen för Sociala Rörelser eller andra. Vid sådant avslutande har Mötesplatsen för Sociala Rörelser inga skyldigheter att återbetala några tidigare betalningar till Mötesplatsen för Sociala Rörelser.

9. Immateriella rättigheter

Det här avtalet överförs inte från Mötesplatsen för Sociala Rörelser till dig någon av Mötesplatsen för Sociala Rörelser eller tredjeparts immateriella rättigheter, och all rätt, titel och intressen i och till sådan egendom stannar (som mellan parterna) endast hos Mötesplatsen för Sociala Rättigheter. Mötesplatsen för Sociala Rörelser, verkstan.org , the verkstan.org logga, och alla andra varumärken, service märken, grafik och användning av loggor is samband med verkstan.org, eller Webbsidan är varumärken eller registrerade varumärken för Mötesplatsen för Sociala Rörelser eller Mötesplatsen för Sociala Rörelsers licensgivare. Andra varumärken, service märken, grafiker eller loggor som används i samband med Webbsidan kan vara varumärken av tredje parter. Ditt användande av Webbsidan ger dig inga rättigheter eller licenser att reproducera eller på andra sätt använda några av Mötesplatsen för Sociala Rörelsers eller andra tredjeparts varumärken.

10. Reklam

Mötesplatsen för Sociala Rörelser reserverar rätten att visa reklam på ditt innehåll såvida du inte har köpt en reklamfri uppgradering eller ett service konto.

11. Erkännande

Mötesplatsen för Sociala Rörelser reserverar rätten att visa erkännande länkar så som ’Drivs av verkstan.org’, temaskapare, och erkännande av font i ditt innehålls sidfot eller verktygsfält. Sidfotskreditering och verkstan.orgs verktygsfält får inte tas bort oavsett inköpta uppgraderingar.

12. Ändringar

Mötesplatsen för Sociala Rörelser reserverar rätten att, i sitt eget godtycke, modifiera eller ersätta några delar av detta avtal. Det är ditt ansvar att återkommande titta på detta avtal efter förändringar. Ditt fortlöpande användande av eller tillgång till Webbsidan efter postande av förändringar till detta avtal konstituerar ett accepterande av dessa ändringar. Mötesplatsen för Sociala Rörelser kan också, i framtiden, erbjuda nya tjänster och/eller funktioner genom Webbsidan (inkluderat tillgängliggörande av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster skall vara underlydande villkoren i detta avtal.

13. Avslutande

Mötesplatsen för Sociala Rörelser kan avsluta din tillgång till hela eller delar av Webbsidan när som helst, med eller utan orsak, med eller utan notifiering, med omedelbar verkan. Om du önskar avsluta detta avtal eller ditt konto på verkstan.org (om du har ett) behöver du endast sluta använda Webbsidan. Alla avsättningar av detta avtal som genom sin natur skulle överleva ett avslutande skalla överleva ett avslutande, inkluderat, utan begränsning, ägandeavsättningar, garantifriskrivningar, ersättning och ansvarsbegränsningar.

14. Friskrivning av garantier

Webbsidan tillhandahålls “som den är”. Mötesplatsen för Sociala Rörelser och dess leverantörer och licensgivare friskriver sig härmed från all form av garanti, uttryckt eller underförstådd, utan begräsning, garantier av säljbarhet, lämplighet för vissa syften och icke-intrång. Varken Mötesplatsen för Sociala Rörelser eller dess leverantörer eller licensgivare utlovar garanti att Webbsidan är felfri eller att tillgång därtill är fortlöpande eller oavbruten. Om du faktiskt läser detta får du här en belöning. Du förstår att det du laddar ned från, eller på andra sätt erhåller innehåll eller tjänster genom, Webbsidan är i ditt eget godtycke och på egen risk.

15. Begräsningar av ansvar

Inte under några omständigheter kommer Mötesplatsen för Sociala Rörelser, dess leverantörer eller licensgivare, vara ansvariga med avseende på något ämne av detta avtal under något kontrakt, oaktsamhet, strikt ansvar eller annan legal eller rättvis teori för: (i) några speciella, oavsiktliga eller följdskador; (ii) kostnaden för upphandling av ersättningsprodukter eller tjänster; (iii) för avbruten användning av eller förlust av eller korrumperad data; eller (iv) för någon mängd som överskrider de avgifter som du betalat till Mötesplatsen för Sociala Rörelser under detta avtal under den tolv (12) månaders period innan åtgärdsorsaken. Mötesplatsen för Sociala Rörelser skall inte ha något ansvar för något misslyckande eller försening på grund av orsaker bortom deras rimliga kontroll. Ovanstående gäller inte i den omfattning som är förbjudet enligt applicerbar lag.

16. Allmän representation och garanti

Du representerar och garanterar att (i) ditt användande av Webbsidan är i strikt linje med Mötesplatsen för Sociala Rörelsers integritets policy, gemenskapsriktlinjer, med detta avtal och med all applicerbar lagstiftning och förordningar (inkluderat utan begräsningar till några lokala lagar eller förordningar i ditt land, stat, stad eller annat statligt området, angående online beteende och acceptabelt innehåll, och inkluderat alla applicerbara lagar gällande förmedling av teknisk data exporterat från landet där webbsidan finns eller landet där du befinner dig) och (ii) ditt användande av Webbsidan inskränker inte eller förskingrar immateriella rättigheter av någon tredje part.

17. Skadeersättning

Du godkänner att skadeersätta och hålla oskadlig Mötesplatsen för Sociala Rörelser, dessa kontraktorer, och deras licensgivare, och deras respektive direktörer, chefer, anställda och agenter från och mot alla krav och kostnader, inkluderat advokatkostnader, som kommer genom ditt användande av Webbsidan, inkluderat men inte begränsat till brott mot detta avtal av dig.

18. Diverse

Detta avtala konstituerar hela avtalet mellan Mötesplatsen för Sociala Rörelser och dig angående föremålet för detta, och det kan bara ändras genom skrivna tillägg signerade av en auktoriserad verkställare för Mötesplatsen för Sociala Rörelser, eller genom att Mötesplatsen för Sociala Rörelser postar en uppdaterad version. Om inte annat följer av tillämplig lag, om någon, föreskrivs det att detta avtal, eventuell tillgång till eller användning av webbplatsen regleras av lagar i Kaliforniens delstat, USA, med undantag för dess lagkonflikter och rätt plats för eventuella tvister som härrör från eller relaterar till något av samma kommer att vara de statliga och federala domstolarna i San Francisco County, Kalifornien. Med undantag för fordringar på förbudsrättslig eller likvärdig lättnad eller fordringar avseende immateriella rättigheter (som får komma in i någon behörig domstol utan att bindningen läggs ut), ska eventuell tvist som uppstår enligt denna överenskommelse slutgiltigt avgöras i enlighet med de övergripande skiljedomsreglerna i Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. (“JAMS”) av tre skiljemän utsedda i enlighet med sådana regler. Skiljeförfarandet ska äga rum i San Francisco, Kalifornien, på engelska och skiljeförfarandet får verkställas i någon domstol. Den rådande parten i någon åtgärd eller förfarande för att verkställa avtalet ska ha rätt till kostnader och advokatavgifter. Om någon del av detta avtal hålls ogiltig eller oförklarlig, kommer den delen att tolkas för att återspegla parternas ursprungliga avsikt, och de återstående delarna kommer att förbli i full kraft och effekt. Ett avstående från någon av parterna av något villkor i detta Avtal eller eventuella brott mot dessa, i något fall, kommer inte att upphäva sådant villkor eller senare överträdelse av detta. Du kan tilldela dina rättigheter enligt detta avtal till någon part som godkänner, och förbinder sig att vara bunden av, dess villkor; Mötesplatsen för Sociala rörelser kan tilldela sina rättigheter enligt detta avtal utan villkor. Detta avtal är bindande för och kommer att gälla till förmån för parterna, deras efterträdare och tillåtna tilldelningar.


English Section

The following terms and conditions govern all use of the verkstan.org website and all content, services and products available at or through the website, including, but not limited to, verkstan.org Forum Software, verkstan.org Support Forums and the verkstan.org Hosting service (“Hosting”), (taken together, the Website). The Website is owned and operated by Digitala Mötesplatsen för Sociala Rörelser (“Mötesplatsen för Sociala Rörelser”). The Website is offered subject to your acceptance without modification of all of the terms and conditions contained herein and all other operating rules, policies (including, without limitation, verkstan.org’s Privacy Policy and Community Guidelines) and procedures that may be published from time to time on this Site by Mötesplatsen för Sociala Rörelser (collectively, the “Agreement”).

Please read this Agreement carefully before accessing or using the Website. By accessing or using any part of the web site, you agree to become bound by the terms and conditions of this agreement. If you do not agree to all the terms and conditions of this agreement, then you may not access the Website or use any services. If these terms and conditions are considered an offer by Mötesplatsen för Sociala Rörelser, acceptance is expressly limited to these terms. The Website is available only to individuals who are at least 13 years old.

1. Your verkstan.org Account

If you create an account on the Website, you are responsible for maintaining the security of your account and you are fully responsible for all activities that occur under the account. You must immediately notify Mötesplatsen för Sociala Rörelser of any unauthorized uses of your account or any other breaches of security. Mötesplatsen för Sociala Rörelser will not be liable for any acts or omissions by you, including any damages of any kind incurred as a result of such acts or omissions.

2. Responsibility of Contributors

If you post material to the Website, post links on the Website, or otherwise make (or allow any third party to make) material available by means of the Website (any such material, “Content”), You are entirely responsible for the content of, and any harm resulting from, that Content. That is the case regardless of whether the Content in question constitutes text, graphics, an audio file, or computer software. By making Content available, you represent and warrant that:

 • the downloading, copying and use of the Content will not infringe the proprietary rights, including but not limited to the copyright, patent, trademark or trade secret rights, of any third party;
 • if your employer has rights to intellectual property you create, you have either (i) received permission from your employer to post or make available the Content, including but not limited to any software, or (ii) secured from your employer a waiver as to all rights in or to the Content;
 • you have fully complied with any third-party licenses relating to the Content, and have done all things necessary to successfully pass through to end users any required terms;
 • the Content does not contain or install any viruses, worms, malware, Trojan horses or other harmful or destructive content;
 • the Content is not spam, is not machine- or randomly-generated, and does not contain unethical or unwanted commercial content designed to drive traffic to third party sites or boost the search engine rankings of third party sites, or to further unlawful acts (such as phishing) or mislead recipients as to the source of the material (such as spoofing);
 • the Content is not pornographic, does not contain threats or incite violence, and does not violate the privacy or publicity rights of any third party;
 • your content is not getting advertised via unwanted electronic messages such as spam links on newsgroups, email lists, blogs and web sites, and similar unsolicited promotional methods;
 • your content is not named in a manner that misleads your readers into thinking that you are another person or company; and
 • you have, in the case of Content that includes computer code, accurately categorized and/or described the type, nature, uses and effects of the materials, whether requested to do so by Mötesplatsen för Sociala Rörelser or otherwise.

3. User Content License

User contributions are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License. Without limiting any of those representations or warranties, Mötesplatsen för Sociala Rörelser has the right (though not the obligation) to, in Mötesplatsen för Sociala Rörelser’s sole discretion (i) refuse or remove any content that, in Mötesplatsen för Sociala Rörelser’s reasonable opinion, violates any Mötesplatsen för Sociala Rörelser policy or is in any way harmful or objectionable, or (ii) terminate or deny access to and use of the Website to any individual or entity for any reason, in Mötesplatsen för Sociala Rörelser’s sole discretion. Mötesplatsen för Sociala Rörelser will have no obligation to provide a refund of any amounts previously paid.

4. Payment and Renewal

General Terms

Optional paid services or upgrades may be available on the Website. When utilizing an optional paid service or upgrade, you agree to pay Mötesplatsen för Sociala Rörelser the monthly or annual subscription fees indicated. Payments will be charged on a pre-pay basis on the day you begin utilizing the service or upgrade and will cover the use of that service or upgrade for a monthly or annual subscription period as indicated. These fees are not refundable.

Automatic Renewal

Unless you notify Mötesplatsen för Sociala Rörelser before the end of the applicable subscription period that you want to cancel a service or upgrade, your subscription will automatically renew and you authorize us to collect the then-applicable annual or monthly subscription fee (as well as any taxes) using any credit card or other payment mechanism we have on record for you. Subscriptions can be canceled at any time.

5. Services

Hosting, Support Services

Optional Hosting and Support services may be provided by Mötesplatsen för Sociala Rörelser under the terms and conditions for each such service. By signing up for a Hosting/Support or Support services account, you agree to abide by such terms and conditions.

6. Responsibility of Website Visitors

Mötesplatsen för Sociala Rörelser has not reviewed, and cannot review, all of the material, including computer software, posted to the Website, and cannot therefore be responsible for that material’s content, use or effects. By operating the Website, Mötesplatsen för Sociala Rörelser does not represent or imply that it endorses the material there posted, or that it believes such material to be accurate, useful or non-harmful. You are responsible for taking precautions as necessary to protect yourself and your computer systems from viruses, worms, Trojan horses, and other harmful or destructive content. The Website may contain content that is offensive, indecent, or otherwise objectionable, as well as content containing technical inaccuracies, typographical mistakes, and other errors. The Website may also contain material that violates the privacy or publicity rights, or infringes the intellectual property and other proprietary rights, of third parties, or the downloading, copying or use of which is subject to additional terms and conditions, stated or unstated. Mötesplatsen för Sociala Rörelser disclaims any responsibility for any harm resulting from the use by visitors of the Website, or from any downloading by those visitors of content there posted.

7. Content Posted on Other Websites

We have not reviewed, and cannot review, all of the material, including computer software, made available through the websites and webpages to which verkstan.org links, and that link to verkstan.org. Mötesplatsen för Sociala Rörelser does not have any control over those non-verkstan.org websites and webpages, and is not responsible for their contents or their use. By linking to a non-verkstan.orgwebsite or webpage, Mötesplatsen för Sociala Rörelser does not represent or imply that it endorses such website or webpage. You are responsible for taking precautions as necessary to protect yourself and your computer systems from viruses, worms, Trojan horses, and other harmful or destructive content. Mötesplatsen för Sociala Rörelser disclaims any responsibility for any harm resulting from your use of non-verkstan.org websites and webpages.

8. Copyright Infringement and DMCA Policy

As Mötesplatsen för Sociala Rörelser asks others to respect its intellectual property rights, it respects the intellectual property rights of others. If you believe that material located on or linked to by verkstan.org violates your copyright, and if this website resides in the USA, you are encouraged to notify Mötesplatsen för Sociala Rörelser in accordance with Mötesplatsen för Sociala Rörelser’s Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) Policy. Mötesplatsen för Sociala Rörelser will respond to all such notices, including as required or appropriate by removing the infringing material or disabling all links to the infringing material. Mötesplatsen för Sociala Rörelser will terminate a visitor’s access to and use of the Website if, under appropriate circumstances, the visitor is determined to be a repeat infringer of the copyrights or other intellectual property rights of Mötesplatsen för Sociala Rörelser or others. In the case of such termination, Mötesplatsen för Sociala Rörelser will have no obligation to provide a refund of any amounts previously paid to Mötesplatsen för Sociala Rörelser.

9. Intellectual Property

This Agreement does not transfer from Mötesplatsen för Sociala Rörelser to you any Mötesplatsen för Sociala Rörelser or third party intellectual property, and all right, title and interest in and to such property will remain (as between the parties) solely with Mötesplatsen för Sociala Rörelser. Mötesplatsen för Sociala Rörelser, verkstan.org , the verkstan.org logo, and all other trademarks, service marks, graphics and logos used in connection with verkstan.org, or the Website are trademarks or registered trademarks of Mötesplatsen för Sociala Rörelser or Mötesplatsen för Sociala Rörelser’s licensors. Other trademarks, service marks, graphics and logos used in connection with the Website may be the trademarks of other third parties. Your use of the Website grants you no right or license to reproduce or otherwise use any Mötesplatsen för Sociala Rörelser or third-party trademarks.

10. Advertisements

Mötesplatsen för Sociala Rörelser reserves the right to display advertisements on your content unless you have purchased an Ad-free Upgrade or a Services account.

11. Attribution

Mötesplatsen för Sociala Rörelser reserves the right to display attribution links such as ‘Powered by verkstan.org,’ theme author, and font attribution in your content footer or toolbar. Footer credits and the verkstan.org toolbar may not be removed regardless of upgrades purchased.

12. Changes

Mötesplatsen för Sociala Rörelser reserves the right, at its sole discretion, to modify or replace any part of this Agreement. It is your responsibility to check this Agreement periodically for changes. Your continued use of or access to the Website following the posting of any changes to this Agreement constitutes acceptance of those changes. Mötesplatsen för Sociala Rörelser may also, in the future, offer new services and/or features through the Website (including, the release of new tools and resources). Such new features and/or services shall be subject to the terms and conditions of this Agreement.

13. Termination

Mötesplatsen för Sociala Rörelser may terminate your access to all or any part of the Website at any time, with or without cause, with or without notice, effective immediately. If you wish to terminate this Agreement or your verkstan.org account (if you have one), you may simply discontinue using the Website. All provisions of this Agreement which by their nature should survive termination shall survive termination, including, without limitation, ownership provisions, warranty disclaimers, indemnity and limitations of liability.

14. Disclaimer of Warranties

The Website is provided “as is”. Mötesplatsen för Sociala Rörelser and its suppliers and licensors hereby disclaim all warranties of any kind, express or implied, including, without limitation, the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement. Neither Mötesplatsen för Sociala Rörelser nor its suppliers and licensors, makes any warranty that the Website will be error free or that access thereto will be continuous or uninterrupted. If you’re actually reading this, here’s a treat. You understand that you download from, or otherwise obtain content or services through, the Website at your own discretion and risk.

15. Limitation of Liability

In no event will Mötesplatsen för Sociala Rörelser, or its suppliers or licensors, be liable with respect to any subject matter of this agreement under any contract, negligence, strict liability or other legal or equitable theory for: (i) any special, incidental or consequential damages; (ii) the cost of procurement for substitute products or services; (iii) for interruption of use or loss or corruption of data; or (iv) for any amounts that exceed the fees paid by you to Mötesplatsen för Sociala Rörelser under this agreement during the twelve (12) month period prior to the cause of action. Mötesplatsen för Sociala Rörelser shall have no liability for any failure or delay due to matters beyond their reasonable control. The foregoing shall not apply to the extent prohibited by applicable law.

16. General Representation and Warranty

You represent and warrant that (i) your use of the Website will be in strict accordance with the Mötesplatsen för Sociala Rörelser Privacy Policy, Community Guidelines, with this Agreement and with all applicable laws and regulations (including without limitation any local laws or regulations in your country, state, city, or other governmental area, regarding online conduct and acceptable content, and including all applicable laws regarding the transmission of technical data exported from the country in which this website resides or the country in which you reside) and (ii) your use of the Website will not infringe or misappropriate the intellectual property rights of any third party.

17. Indemnification

You agree to indemnify and hold harmless Mötesplatsen för Sociala Rörelser, its contractors, and its licensors, and their respective directors, officers, employees and agents from and against any and all claims and expenses, including attorneys’ fees, arising out of your use of the Website, including but not limited to your violation of this Agreement.

18. Miscellaneous

This Agreement constitutes the entire agreement between Mötesplatsen för Sociala Rörelser and you concerning the subject matter hereof, and they may only be modified by a written amendment signed by an authorized executive of Mötesplatsen för Sociala Rörelser, or by the posting by Mötesplatsen för Sociala Rörelser of a revised version. Except to the extent applicable law, if any, provides otherwise, this Agreement, any access to or use of the Website will be governed by the laws of the state of California, U.S.A., excluding its conflict of law provisions, and the proper venue for any disputes arising out of or relating to any of the same will be the state and federal courts located in San Francisco County, California. Except for claims for injunctive or equitable relief or claims regarding intellectual property rights (which may be brought in any competent court without the posting of a bond), any dispute arising under this Agreement shall be finally settled in accordance with the Comprehensive Arbitration Rules of the Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. (“JAMS”) by three arbitrators appointed in accordance with such Rules. The arbitration shall take place in San Francisco, California, in the English language and the arbitral decision may be enforced in any court. The prevailing party in any action or proceeding to enforce this Agreement shall be entitled to costs and attorneys’ fees. If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, that part will be construed to reflect the parties’ original intent, and the remaining portions will remain in full force and effect. A waiver by either party of any term or condition of this Agreement or any breach thereof, in any one instance, will not waive such term or condition or any subsequent breach thereof. You may assign your rights under this Agreement to any party that consents to, and agrees to be bound by, its terms and conditions; Mötesplatsen för Sociala Rörelser may assign its rights under this Agreement without condition. This Agreement will be binding upon and will inure to the benefit of the parties, their successors and permitted assigns.

This document is CC-BY-SA. It was last updated May 31, 2013.

Originally adapted from the WordPress Terms of Service.